Bli medlem!

Kom med, stöd vårt arbete och njut av gemenskapen.

OBS Välj Helsingfors:Sörnäs som lokalavdelning när du skriver in dig.

Länk till Svenska Kvinoförbundets hemsida för att bli medlem.

Medlemskap i föreningen kostar 5 euro per år eller 15 euro för ständigt medlemskap.

Som medlem får du:

  • medlemsbrevet med all aktuell info
  • rätt till de rabatterade evenemang vi erbjuder
  • rätt till avec på många av våra evenemang
  • möjlighet att ansöka om stöd i politiska val
  • möjlighet att väljas till representant under Svenska Kvinnoförbundets årsmöte
  • rätt att låna böcker i vårt bibiliotek
  • Svenska Folkpartiets medlemstidning Medborgarbladet

Åldersgränsen för medlemskap är 15 år.

Den som skriver in sig i vår förening blir inte automatiskt medlem i Svenska Folkpartiet. För att bli medlem i partiet måste du skriva in dig separat, till exempel via denna länk till Sfp medlemsansökan.

Medlemmar i Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs kan inte vara inskrivna i något annat politiskt parti än Svenska folkpartiet i Finland.