Kontaktuppgifter

 

Kansli:
Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs
Besöksadress: Georgsgatan 27 i Helsingfors (med hissen upp till 4:e våningen där SFP kansli finns, från Mercatorgränden)

PB 430
00101 Helsingfors


Ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs
Anna Jungner-Nordgren
anna.jungner-nordgren@folktinget.fi

Vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs
Pia Sundell
pia.sundell@bvif.fi

Verksamhetsledare
Fredrika Biström
fredrika@kvinnoforbundet.fi
Tfn +358 (0)50 538 1594

Vikarierande verksamhetskoordinator
Aleksandra Sjöberg
aleksandra@kvinnoforbundet.fi
Tfn +358 (0)40 487 4888

Verksamhetskoordinator (moderskapsledig)
Tara Junker

Koordinator för kaféverksamheten
Jessika Luther
jessika@kvinnoforbundet.fi   

Grafiker
Linnéa Sjöholm
linnea@linneasjoholm.com​
                                                                                                       


Styrelsen 2024

Anna Jungner-Nordgren, ordförande
Pia-Lisa Sundell, vice ordförande och ekonomiansvarig
Anna Alenius, disponent 
Maj-Britt Grönholm, bibliotekarie
Kalinka Nyholm
Ann-Louise Laaksonen
Harriet Rydberg
Tove Ørsted 
Linda Zilliacus

Hela styrelsen nås per e-post på: sornas_styrelse(at)kvinnoforbundet.fi 


FO-nummer: 0281384-9                                                                                  

Konto: FI32 4055 5452 3274 92, HELSFIHH


Hedersordförande: Kerstin Meinander och Peggy Heikkinen


Föreningens arkiv finns att hitta vid Svenska centralarkivet.


Möteslokal Paviljongen finns på Estnäsgatan 12 C 29 i Helsingfors, summerknapp "SKF Sörnäs".


Logon att ladda ner

 Behöver du logon i annat format? Kontakta vår grafiker eller verksamhetsledaren!


Vill du bli medlem och få ta del av vad vi erbjuder? Läs mera om medlemsskap i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs (tryck på länken).