Dags att säga hejdå till shaming-kulturen kring abort

06.06.2024 kl. 16:44
Oona Hagman ställer upp i EU-valet för att förenkla EU-politiken. Hon vill värna om tryggheten i varje familj och för de unga. Hon arbetar även för miljön, för små företags möjlighet att växa och för allas rätt att bestämma över sin kropp.

– Allt annat än ett ja är ett nej, säger Oona Hagman som ställer upp i EU-valet för första gången.

Enligt henne behöver EU en gemensam samtyckeslag.

– Jag tycker att det borde vara en självklarhet att man får känna sig trygg i sin egen omgivning. Jag har diskuterat ärendet med otaliga kvinnor och under min livstid har jag bara träffat några kvinnor som aldrig hade mött någon form av trakasserier, det är fasligt. 

För Oona är det viktigt att öppet diskutera frågan. Enligt henne måste vi sluta nedvärdera kvinnors erfarenheter och berättelser.

– Vi måste fundera på hur vi kan bygga en kultur där män redan i en ung ålder kan uppfostras så att vi kan förebygga sexuella trakasserier.

Oona efterlyser en civiliserad kultur i hela Europa där alla människor respekteras och har lika värde.

– Jag vill se en demokrati som omfattar mänskliga rättigheter och rättsliga principer. Vi måste satsa på demokratin. 

Att kvinnor känner sig trygga leder enligt Oona till att alla vågar vara sig själva.

– Det bidrar till diversitet och ett starkare gemensamt samhälle.

Hon är också för fri abort i hela EU. Kvinnor ska, oberoende av livssituation och bakgrund, ha rätt att själv fatta beslutet.

– Abortförbud leder till osäkra aborter, skador och dödsfall. Det är också viktigt att satsa på tillgång till preventivmedel. Abort är det sista alternativet på listan, vi måste tänka på vad som kan göras innan det.

Oona poängterar att kvinnor själva ska få bestämma. Det får inte uppstå situationer där läkare ser ner på en eller att man övertalas att fortsätta med graviditeten.

– Det finns en shaming-kultur riktad mot kvinnor, även om två parter har bidragit till situationen. Många kvinnor har traumatiska erfarenheter av att bli dömda. Det stigmat måste vi komma ifrån. Att gå igenom en abort ofta väldigt tungt både psykiskt och fysiskt.

Vill hjälpa finländska företag att växa

För Oona som har jobbat med företagande och inom startup-scenen i hela sitt yrkesliv är det viktigt att stödja speciellt små finländska företag att växa även på EU-nivå och internationellt.

Ett av hennes mål som Europaparlamentariker skulle vara att göra regleringen smidigare. Enligt henne fungerar EU:s reglering bra på en allmän nivå, men reglering som fokuserar på detaljer gör det invecklat särskilt för små företag.

– Regleringen kan skapa en viss obalans mellan små och stora företag och i värsta fall förvränga konkurrensen. Det ställer till med mer byråkrati och administrativt arbete. Speciellt små företag har inte på samma sätt resurser för till exempel rapportering eller råd att riskera att få sanktioner. 

Oona betonar att 95,5 procent av de finländska företagen är små, inom Europa är siffran 99 procent. 

– Alla företag har varit små företag när verksamheten har börjat och därför måste alla företag uppskattas.

Det är också viktigt att bredda tanken på vilken typ av företag som kan växa utanför Finlands gränser. Enligt Oona handlar traditionella satsningar om teknologi, innovationer och forskning.

– Men det finns jättestora möjligheter utöver det. Finländare är i grunden bra på att arbeta och därför borde småföretagarna lyftas. 

Efter många år i företagarsammanhang har Oona ett särskilt stort intresse för att hjälpa speciellt unga företagare att skapa tillväxt.

– Enligt mig skulle den finländska kulturen inte se ut så här om vi inte skulle ha småföretagare. Små företag bär upp Finland – både helt konkret på ett ekonomiskt plan, men även på kulturell nivå.

Det går inte att skjuta upp klimatmålen

Ett tredje tema som är viktigt för Oona är klimatet.

– Allt utgår ifrån att vi har ett hälsosamt klimat. Utan vår omgivning har vi inte något samhälle.

Frågan är särskilt relevant på EU-nivå. Oona betonar att det är viktigt att förenkla miljöförordningar – även här vill hon göra regleringen smidigare. 

– Jag vill få bort onödig byråkrati. Det ska inte vara invecklat, utan tydligt och transparent. Det får inte heller försämra ansvarsfulla företagens möjligheter att växa. Tillväxten ska ske på ett sådant sätt att vi kan hålla fast vid de klimatmål som finns, de går inte att skjuta upp. I Finland har vi otroliga möjligheter att bli framgångsrika genom grön teknologi och industri.

Eftersom klimatförändringen berör hela EU, men även globalt, har EU goda möjligheter att skapa reglering som främjar klimatfrågor.

– I Finland är skogen vår smärtpunkt, i många andra EU-länder är det industriella utsläpp. Tillsammans har vi en rad åtgärder som är nödvändiga för att hindra klimatförändringar. Finland kan inte ensam lösa hela världens klimatfrågor, därför är det viktigt att det görs på EU-nivå.

Oona värnar också om Östersjön – och om att hålla havet rent. Hon har själv tillbringat somrarna vid havet sedan barndomen och anser att Östersjön måste skyddas så att även framtida generationer får njuta av havet.

– Östersjön är livsviktig för oss och dess möjligheter är enorma. Det är vår väg till världen och övriga Europa. Dessutom ger havet många utkomst. Därför är det i vårt intresse att ta hand om vårt hav.

För Oona är det också viktigt att de beslut som fattas i EU ska vara tydliga och motiverade för finländare.

– Förutom att representera Finland i EU skulle jag vilja bygga en bättre kommunikation mot Finland. Att varje finländare vet vilka beslut som fattas i Bryssel och hur de besluten påverkar vår vardag.

Överlag hoppas hon på ett större intresse för EU-valet – och framförallt ett ökat valdeltagande.

– Mitt mål är att de som vanligen inte röstar i EU-valet nu skulle göra det. Det finns otroligt viktiga ärenden som nästa period behandlar. Det handlar om vår trygghet och vår miljö. Vi behöver människor i parlamentet med en stark rättskänsla, människor som är samarbetsvilliga och har ett intresse att hitta mer effektiva lösningar, säger Oona.

 

Text: Michaela von Kügelgen

Foto: Sara Forsius


Vill du skriva på EU-medborgarinitiativet My Voice My Choice för fri abort i hela EU? Kolla kampanjens sida och skriv på här.

Intresserad av jämställdhet på svenska i Helsingfors? Dags att bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs! Följ länken Bli medlem i Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs.

Fredrika Biström